Hvordan vi forholder oss til Korona-virus?

Denne nyheten er publisert 12.3.2020

Grottebadet er stengt inntil videre f.o.m. 12.3.2020

 

Vi får spørsmål om Korona (Covid 19) viruset sprer seg ved svømming / bading.

I basseng vil klorinnholdet gjøre at viruset ikke lenger kan smitte. Per idag er det derfor ingen begrensinger på bruk av svømmebasseng, men følg de generelle råd for å unngå smitte, som er skissert over: 

  • hold deg for nese og munn når du hoster eller nyser
  • vask hendene 
  • hold avstand

(Kilde: helsenorge.no)

Se og nedenstående informasjon hentet fra Helsenorge / FHI.

https://helsenorge.no/…/sporsmal-og-svar-om-koronaviruset-o…

Vi ber alle ta nødvendige forehåndsregler med håndvask / hygiene mv.

Vi har økt fokus på renhold av dusjer og garderober, samt desinfiserer håndtak.

For øvrig forholder vi oss til råd fra kommuneoverlegen i Harstad kommune:

https://www.harstad.kommune.no/